Syarah Riyadhus Shalihin

 On Selasa, 13 September 2011  
Harga :  : Rp 700.000,-
Judul : Riyadhus Shalihin
Penulis : Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
Ukuran : 24 × 16 cm
Berat : 7070 gr
ISBN : 978-979-3772-52-3
Jilid : Lengkap


 Alhamdulillah, telah hadir di hadapan pembaca Syarah Riyadhus Shalihinkarya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kitab ini merupakan syarah(penjelas) dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi.Kitab hadits yang sangat masyhur  di kalangan umat Islam. Berisi sejuta faedah sebagai bekal bagi seorang muslim untuk menuju kampung akhirat. Cakupan pembahasannya meliputi etika (adab) dan akhlak, baik akhlak terhadap sang Pencipta, diri sendiri, maupun terhadap orang lain. Juga tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs[Penyucian jiwa], pengobatan hati, dan amalan-amalan lain yang merupakan perilaku dan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang arif.

Banyak sekali ulama yang telah mensyarah kitab Riyadhus Shalihin, dan buku ini merupakan salah satu di antarannya. Buku ini mempunyai banyak kelebihan dari sekian banyak Syarah Riyadhus Shalihin yang sudah ada. Yakni, syarah yang cukup luas di dalam pembahasannya dan tuntas, begitu pula dilengkapi dengan takhrij hadits yang mengacu pada kitab-kitab takhrij hadits Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani yang dapat menambah kekuatan hujjah dari masing-masing hadits tersebut. Di samping itu, ulasan pembahasannya sangat lengkap serta disajikan dengan sistematika dan bahasa yang sederhana, sehingga sangat mudah untuk di pahami pembaca.
Syarah Riyadhus Shalihin Title : Syarah Riyadhus Shalihin Rating : 5.0 stars based on 100reviews
Diposkan Oleh: Artikel Muslim


Tidak ada komentar:

Posting Komentar